KONKURS

Regulamin konkursu Therapy Cool Malbork

1. Organizatorem konkursu jest Therapy Cool Janina Kluczyk, ul. Sienkiewicza 41A/3, 82-200 Malbork.

2. Konkurs jest organizowany w dniach od 21.08.2018 do 23.08.2018 do godziny 16.00

3. Nagrodą jest jeden zabieg „terapia kontrastami”.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) polubić profil Therapy Cool Malbork na Facebooku,

b) udostępnić publicznie post o konkursie umieszczony na profilu Facebook,

c) napisać wiadomość e-mail na adres: therapycoolmalbork@gmail.com z uzasadnieniem, dlaczego to Ty powinnaś/powinieneś otrzymać nagrodę.

5. Spośród wszystkich wiadomości (po spełnieniu wszystkich warunków udziału w konkursie) jury wskazane przez organizatora konkursu wybierze najlepszy i najbardziej kreatywny komentarz.

6. Ze zwycięzcą skontaktujemy się przez wiadomość e-mail, z którego nadejdzie zgłoszenie. Termin realizacji nagrody zostanie ustalony między Organizatorem i Zwycięzcą. Do realizacji dojdzie najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od przekazania informacji o wyniku konkursu.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook oraz www.portalnaplus.pl, ani z nimi związany.

8. Facebook i serwis www.portalnaplus.pl nie ponoszą odpowiedzialności za przeprowadzenie zabawy.

9. Administratorem danych osobowych Therapy Cool Janina Kluczyk, ul. Sienkiewicza 41A/3, 82-200 Malbork („Administrator”).

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Therapy Cool Janina Kluczyk, ul. Sienkiewicza 41A/3, 82-200 Malbork.

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO[1] w celu:

11. umożliwienia wzięcia udziału w zabawie przez osobę, której dane dotyczą

12. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

13. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Therapy Cool Janina Kluczyk. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

14. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta

15. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych

16. dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

17. dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w konkursie oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a po jego upływie przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Therapy Cool Janina Kluczyk.

18. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Therapy Cool Janina Kluczyk na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

19. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

20. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

21. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

22. prawo żądania od Administratora usunięcia danych

23. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

24. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

25. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

26. prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

27. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

28. [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).